امروز، سه شنبه 1399/07/08

موسسه آموزشی نکویی


آزمون «پرورش زنبور عسل» آماده برگزاري است.
طبق تنظيم دبير، براي شرکت در اين آزمون، «داوطلب بايد نام کاربري و رمز عبور را از دبير دريافت کند».
بنابراين از دبير نام کاربري و رمز عبور را دريافت کنيد و پس از تکميل يا ويرايش مشخصات، به مرحله بعد برويد.


ورود جهت شرکت در آزمون

نام کاربری
(کد ملی):

پسورد:

Site Support:sajjad.kaviani
Email:sa.kaviani@kayson-ir.comrtl