موسسه آموزشی نکوئی

Smaller Default Larger

زبانهای خارجی

یادگیری و پیشرفت سریع زبان انگلیسی به صورت تضمینی در موسسه آموزشی نکوئی امکان پذیر می باشد.این موسسه مجهز به آزمایشگاه زبان می باشد. به نحوی که هر زبان آموز از یک دستگاه کامپیوتر و هد ست جهت یادگیری استفاده می کند.

تدریس از طریق نرم افزار صورت می گیرد و این امر کیفیت یادگیری را به بالاترین سطح می رساند.

آموزش با فیلم

آموزش با کارتون

آموزش با موسیقی

آموزش با نمایشنامه

آموزش کارگاهی

لذت ببرید و بیاموزید.

 

دوره های فشرده 3 ماه -7 ماهه-9 ماهه

روز های زوج و فرد

دو روز در هفته به انتخاب شما